Goed nieuws!

Met goede moed, de (mistige) toekomst in!

Afgewezen theatergroepen en muziekensembles die positief waren beoordeeld krijgen toch subsidie, dit staat in de Miljoenennota van afgelopen 15 september. Het Fonds Podiumkunsten krijgt van het kabinet 15 miljoen euro om te verdelen onder theatergezelschappen en muziekensembles die positief waren beoordeeld, maar waarvoor geen geld genoeg was. Net iets voor prinsjesdag lekte dit fijne nieuws al uit. Een hele dikke pluim voor de Lobby. Dank iedereen voor het maken van een gezamenlijk statement!

Wij zijn blij, en gaan in deze crazy tijden proberen vooruit te blikken. We kijken er naar uit onze gemaakte plannen vorm te gaan geven.

Yazz!!